شاید دیر بشه

حرف ها می توانند سر آغاز سو تفاهم های بزرگ شوند، اگر دوست داشتنی در کار نباشد!

اون گربه دوست داشتنی دلمو چنگ انداخته...

من خنده ام می آید به تمام جاه و جلال و شکوه تاریخی تو که به گرددنت آویزا ن می کنی آقا...

و آن غرور چند هزار ساله که به رخ این مردم به قول خودت میمون چهره می کشی خانم...

داریوش و کوروش و همه اصالت ها که بیدار شوند این غرور کثافت تو را تحریم می کنند و آن وقت دوباره دوست داشتنی می شویم ...

 رد که می شویم دیگر کسی به ما به چشم یک مجسمه تاریخی که تمام رمزهایش را گشوده اند نگاه نمی کند.

رد که می شویم دردسر نمی شود.

تمام آن دو هزار و پانصد سال را با اجدادت تقسیم کرده باشی آدم شدن تو از این بیشتر وقت می خواهد.

+ کتایون ; ۸:٥٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳۸۸/۱۱/٢٦
comment نظرات ()