شاید دیر بشه

حرف ها می توانند سر آغاز سو تفاهم های بزرگ شوند، اگر دوست داشتنی در کار نباشد!

 

اینجا کسی از تو تمنای ماندن دارد پرنده

اینجا گنجشکی نوک باز کرده

آواز می خواند سنگ می خورد و آخردست

دام است

که از آن گریزی نیست

آی پرنده پرنده پرنده

ازدال و دالان دام تا "ر" رهاییباتو ماندم

خیز بگیر

انقدر بلند نه..

اینجا گنجشکی دلخوش کرده به تو

 

 

+ کتایون ; ۸:۳۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳۸۳/٧/۱
comment نظرات ()