شاید دیر بشه

حرف ها می توانند سر آغاز سو تفاهم های بزرگ شوند، اگر دوست داشتنی در کار نباشد!

 

 

این روزا جوانا پیرن  همه از جان خود سیرن

این روزا نان تو دروغن     گپ راست کشکه و دوغن

تو چشا یه دنیا خورشید   ولی حیف دل بی فروغن

یکی تا خرخره سیرن  یکی تو یه لقمه گیرن

یکی تو پیری پر از شور  یکی تو جوونی پیرن

عده ای مست خیالن    عده ا ی غرق وصالن

عده ای او بالا بالا         عده ای تو قعر چالن

به یه عده عشق حرامه     به یه عده پاک و طاهر

قهقهه همه بلنده   ولی باور کن به ظاهر

مگه ناگن دنیا جانه    ما که جانیش ندیدیم

مگه ناگن مهربانه          والله مهربانیش ندیدیم

مگه ناگن دو تا دوست از دو تا کاکا بهتره

دوست که سهله دو تا کاکا سر پول سر می بره

+ کتایون ; ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۳۸۳/۸/۱٦
comment نظرات ()