شاید دیر بشه

حرف ها می توانند سر آغاز سو تفاهم های بزرگ شوند، اگر دوست داشتنی در کار نباشد!

عشق

لحظه هايی هست وقتی عاشقی
چشمهايت غرق باران می شود
تا جنون عشق طغيان ميکنی
دير می جنبی و طوفان مي شود
لحظه هايی هست امواج دلت
صخره بيد رد را پس می زند
ماسه های رنگی احساس را
از دل سنگین ساحل می کند
سا حل چشم انتظار و سخت را
غرق یک حس طلایی میکنی
می بری سنگ دلش را بی غرض
قلب او را هم هوایی می کنی
...
+ کتایون ; ٤:۳٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳۸٢/۱/٢٤
comment نظرات ()