شاید دیر بشه

حرف ها می توانند سر آغاز سو تفاهم های بزرگ شوند، اگر دوست داشتنی در کار نباشد!

 

می گما من به هيچ دردی نمی خورم برم بمی رم هر کاری ميکنم پر از گند کاريه اون از
رانندگی کردنم اون از بچه نگهداشتنم که به جای بلدين بهش تايد دادم اونم از ابراز
علا قه يکی نيست بگه کی از تو امضا گرفته که انقدر خوذتو تحويل می گيری مو ندم اين همه
اعتماد به نفس و از کجا آوردم
+ کتایون ; ٩:٢۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۳۸٢/٥/٥
comment نظرات ()