شاید دیر بشه

حرف ها می توانند سر آغاز سو تفاهم های بزرگ شوند، اگر دوست داشتنی در کار نباشد!

آدم برفی

از کنارت گذشتم نديدی
آدم برفی بی نشانه
تو بت کوچک سرد و مغرور
حسرت بچه ها کنج خانه
هم دماغت هويج و دروغی
هم دهانت ته هندوانه
دور تو کودکان هيايو
دور تو شادی کودکانه
خوب می شد اگر می شنيدی
اين همه شور را صادقانه
دوستم شال گردن به تو داد
تو گرفتی از او زیرکانه
دوستم سوخت از سوز سرما
تو فقط مس گرفتی بهانه
آب خواهی شد از داغ خورشید
از تب تند این عاشقانه
آدم برفی سرد و مغرور
گمشو از کوچه از بام خانه
هم دماغت هویج و دروغی
هم دهانت ته هندوانه

+ کتایون ; ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱۳۸٢/۱/٢٦
comment نظرات ()