شاید دیر بشه

حرف ها می توانند سر آغاز سو تفاهم های بزرگ شوند، اگر دوست داشتنی در کار نباشد!

 

گفتيد روزه بگيريد سالهاست

ما روزهايم ساعت افطار كي گذشت؟

گفتيد نان و آب حرام است نخورده ايم

در سفره هايتان همه افطارمان نشست

گفتيد با خداست قسمت و روزي مردمان

كو پس خدا كجاست يكي تان نشان دهيد

افطار مردمي كه گرسنه اند

در سفره شماست يكي تان نشان دهيد

ما روزه ايم ولي چشم و دهان ما

كو پس خدا كه ببيند فغان ما

تا روزه بشكنيم به ناني كه حق ماست

تا بازگيرد از شما حق نهان ما

تا فطر خود سپاريم دست او

دست شما ببرد از جان و جهان ما

+ کتایون ; ٩:٢۳ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱۳۸٢/٧/۸
comment نظرات ()