شاید دیر بشه

حرف ها می توانند سر آغاز سو تفاهم های بزرگ شوند، اگر دوست داشتنی در کار نباشد!

 

کسی تو ر و کوک زده ؟ باید بشکافمت از روی مدل هيچ کس هم نگاه نمی کنم چقدر همه تکراری و مثله هم شدن کسی من و کوک نزنه لطفا واسه کوک کردن ميايید ولی کوک ميزنيد
ديگه نمی خوام از خود خودم بزرگتر باشم.
+ کتایون ; ۳:٠٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳۸۳/۱/۳٠
comment نظرات ()