چشمهايم پر از پروانه می شود وقتی  

يک شاخه گل می گيرم از تو...

اينجا نوشته بود امروز دوشنبه است ولی امروزسه شنبه بود همه بدونين

 

 

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
nariman

salam...

salam be maa ham sar bezanin

salam be maa ham sar bezanin