می گما من به هيچ دردی نمی خورم برم بمی رم هر کاری ميکنم پر از گند کاريه اون از
رانندگی کردنم اون از بچه نگهداشتنم که به جای بلدين بهش تايد دادم اونم از ابراز
علا قه يکی نيست بگه کی از تو امضا گرفته که انقدر خوذتو تحويل می گيری مو ندم اين همه
اعتماد به نفس و از کجا آوردم

/ 3 نظر / 3 بازدید
ساسان

وبلاگ زيبايی دارين. موفق و پيروز باشيد.

نريمان از ستاره قطبي

تايد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دمت گرم... بيچاره اون بچه! الان حسابی سفيد شده ديگه ؟؟؟ نه؟؟؟///////شعر حج واقعا کولاک بود...چرا شعر نمينويسی اينجا... راستی سلام يادم رفت...سلام

نريمان از ستاره قطبي

راستی برای اينکه اين متنت که دوتا پابليش کرده درست بشه آخری رو خذف کن بعدش هم يه نوشته ديگه پابليش کن... درست ميشه... موفق باشی