سلام ...
خدايا از تو هيچ چی نمی خوام جز يه سبد آبی که آرزوها مو بهت برسونه اونطوری که کسی تو آسمون اون و نشون نگیره...با...با..موهای شرابي اونطوری که انقدر معمولی نباشه...نه وايسا يه چيز ديگه می خوام تا دم افطار گرسنه گرسنه گرسنه باشم خدايا خوب که فکر می کنم می بينم بازم چيزهايی هست که ازت ميخوام پس جمله اولمو به بزرگيت نشنيده بگير...

/ 3 نظر / 2 بازدید
python

خدای يه نهار چرب و چيلی ميخوام

C@Y

manam ghazaii mikham ke mamanam dorost karde bashe . :( rasti esme manam kathy e :P