باغبان

باغبان!

تا کی به این درخت آفت زده جولان می دهی؟

تا وقتی که نا امید شوم.

چطور هنوز نا امید نشدی ؟

بیم من  از آفت نا امیدی بیشتر است تا آفت این درخت...

/ 0 نظر / 124 بازدید