از کارگاه صنع خداوند به خاطر آفرينش تو سپاسگذارم

/ 6 نظر / 5 بازدید
python

خواهش ميکنم

kitkat

برو بابا کی با تو بود

سعید

سلام دفعه پيش وقت نکردم مطالبت رو بخونم برای همين به قول خودت فقط قاشق چنگالات رو ديدم ولی اين دفعه دستپختت رو هم چشيدم ...... خوب بود فقط چرا شعرهات رو نمينويسه از کين ......

نريمان

مال خودشن ديگه بابا...

خالص

حمد فقط مال تو بود ... و سپاس ... و ستايش های هر دو جهان