نه نگو نمیتونم با این یکی بپرم امروز از صبح دارم این لعنتی و ترجمه میکنم که کلی چشمامو پیاده کرده دنبال خیلی چیزا تو خودم گشتم تنم بوی نا نگرفته آره خیلی مونده تا برسم ولی هنوز از پا نیافتادم تا آخرش می رم حتی اگه مرگ باشه.

/ 0 نظر / 5 بازدید