وقتی خدا تنهاييم را با خنده های تو سر آورد
وقتی دعای کوچکم را با خواهری کوچک برآورد
انگار دنيا را به من داد دنیایی از شعر و ترانه
یک خواهر پاک و صمیمی یک خواهر از کل زمانه
خالا تو بال و پر گرفتی دلتنگیم را چاره ای نیست
یک آرزو کن تا ببینی حتی زمین هم کاره ای نیست
/ 0 نظر / 3 بازدید