صدام حسين کجايی؟

مرديم از اين جدايی...25.gif

/ 6 نظر / 9 بازدید

salam be maa ham sar bezanin

آیدین

قراری چيزی باش گذاشتی منم خبر کن يه کاره کوچولو باش دارم!

salam be maa ham sar bezanin