از پشت يک درخت سبز پر از شکوفه
که جای هيچ کس نيست
چشمهايم را پی پی پروانه می فرستم
و حواسم را پی تو
صبر کن بهار بيايد...صبر کن

/ 7 نظر / 7 بازدید
برديا

با سلام.نوشتهايت زيباست.موفق باشيد

python

:) چقدر قشنگه

maryam

مثل هميشه خوشمان امد

کوزه

خيلی قشنگ بود - يه کم ياد سيلوراستاين افتادم که می گفت روييدن درخت رو سرم شايد دردسر داشته باشه اما صبر کنين بهار بياد اونوقت... ببخشين چه ربطی داشت؟!

maryam

اونم به چشم.......ببينم چه ميکنی!!!!!!!!!

ن ر ي م ا ن...

سابوليكم