خدا هم با ما شوخيش گرفته رفتم تو آشپزخونه قوری چايی دمر شد و خونه رعشه گرفت
توی پارک پر از آدمايی بود که روزانه ۳۶۰ بار قربون هم ميرن

/ 3 نظر / 9 بازدید
مريم

باز خوبه که، خدا بخواد جدی بگيره اوضاعمون پاک بی ريخت می شه که قربونت برم.

مريم

بابا حالا يه دفعه قوری چايی تو رو دمر کرده منو چرا نميگی که هر روز يه بلای جديد سرم مياره ...يه ذره ديگه زر بزنم يه هويی ديدی همين الان...