خانه من

اين يه بار نوشتم پاك شده بود
يك خانه مي خواهم
از رنگها خالي
از چوبها و سنگها خالي
بي مرز بي ديوار
از دوري فرسنگها خالي
يك خانه روي شعر
يك كوره مشكي آب
از خنده ات روشن
از دوريت بي تاب

/ 1 نظر / 2 بازدید