شعر چه باشد بر من تا که از آن لاف زنم
هست مرا فن دگر غير فنون شعرا...

/ 3 نظر / 5 بازدید
. م .

وب لاگ قشنگی دارين ؛ خوشحال ميشم به من هم سر بزنين .

a

خوبه

نریمان

اختیار دارین! این چه حرفیه که میفرمایین...