گر در اوج  فلکم بايد مرد          عمر در گند به سر نتوان برد

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
python

فکر های خوب خوب بکم بچم