سلام به اين برف سفيد پاک سلام به شهر سفيد پوشم تهران سلام به زمستون نمکی

سلام اندازه دونه های برف به همه شما سفيد سيرت های هم وطن و خارجکی07.gif

/ 7 نظر / 5 بازدید
پونه

سلام دوست عزيز چه سلام زيبايی سلام به روی ماهت

naeem

عاليه به منم سر بزن

python

خوش به حال مريم که مياد پيشتون

نزیمان

علیک سلام!

کوزه

برف نو! برف نو! سلام/ بنشين٬ خوش نشسته ای بر بام/ پاکی آورده ای اميد سپيد/ همه آلودگيست اين ايام

maryam_t

منم ميخواستم همين شعر اخوان ثالث بنويسم که ديدم يه دوستی زودتر نوشته منتها چون من تو ايران مينويسم درجه الودگيش بيشترکن

کوزه

راه شومی‌ست می‌زند مطرب/ تلخواری‌‌ست می‌چکد در جام/ اشکواری‌ست می‌کشد لبخند/ ننگواری‌ست می‌تراشد نام.{ادامه شعر نیما بود}