يه ترس شيرين همه قلبمو گرفته

رانندگی تنهايی واسه اولين بار از خونه تا دانشگاه

هيچ کی نمی دونه الان ماشين دم در دانشگاه پارکه و من دفعه اولمه

هيچ کی نمی دونه

/ 4 نظر / 2 بازدید
sara

من که تهرانم از اين ترسهايه شيرين نداری ....