من از خيال تو
به شعر می رسم به شوق می آيم
خيال آمدنت خيال پرزدنت
به خانه قلبم هميشه سر زدنت
تو از زمين خدا بهار می خري
برای خانه مان حصار می خری
دل تو آتش است دل من آب سرد
که باختم به تو
بيا مرا بگرد
بيا مرا بگرد که در تخیلم
همیشه زیر نور
شبی است تیره رنگ من و حریر تور
از آن شب سیاه ستاره می خرم
ئو چشم تیره ات نشسته در نبرد
اشاره می کند بیا مرا بگرد!
بيا مرا بگرد!

/ 0 نظر / 4 بازدید