.منم و دسته گل و سنگی سخت

زیر این سایه سنگین چنار

آفتا ب آمده نزدیک تنم

و مرا می کشد آرام کنار

کسی از سنگ دلم میگذرد

آشنا دوست چه فرقی دارد

به خیالش که نمیدانم کیست

می شناسد و نمی انگارد

زندگی شعبده زیبایی است

و خدا شعبده بازی بی نقص

روزی از خواب نخواهی برخواست

شبی از غصه نشینی تا رقص

روی سنگی که  نگه داشته ام

اسم من با خط  ناخوانا ایست

مرگ یک  پیله که باور دارد

مثل پروانه شدن رویاییست.

/ 3 نظر / 4 بازدید
Amir

زيبا بود ومثل هميشه دل نشين

نریمان

کتی آخرشی...

نریمان