به خدای خرد ايمان بياور 

تا از گزند سخن های سرد در امان باشی

 

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
نريمان

از سخنهای سرد به خدای خرد پناه می آورم...

آرش

سخن سرد که چيزی نيست. خدا رو بهتره برای چيزای ديگه خرج کنيم. به جان خودم!