امروز با ۴۰ تا مربی بهداشت فرهیخته رفتم آهار فقط نفهمیدم چرا از حضور من تعجب کردن خب درسته هم سن و سالم نبودن ولی من با دار و درخت که می تونستم هم صحبت بشم خیلی قشنگ بود مخصوصا قبرستون که پرنده ها ولش نمی کردن عجب حالی می داد واسه مردن دور از جون البته میگون هم دیدم درختای گیلاس هنوز نرسیده بودن دو تاشو کال خوردم تا تو دلم بزرگ بشن.

/ 2 نظر / 5 بازدید
کيانوش

اخی خواهری من جای تو بودم برای فرار از جمع فرهيخته حاضر بودم از درخت هم اويزون بشم که حسابی با طبيعت گره بخورم