دوس نداری بنویسی وقتی خوندنت عقب افتاده

عقب افتاده؟

واس همیشه ات 

یه چیزی تو مخت میگه برو جلو عقب افتاده

می ری می ری همیجور هی می ری تا می رسی به مرگ...

حالا دیگه از چی عقب افتاده بودی عقب افتاده...

به یه سیخ جیگرالان رسید...جای شما خالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 123 بازدید