اگر عنقا ز بی برگی بميرد

شکار از دست گنجشکان نگيرد

دلم واسه بعد امتحانا پر می زنه ميام همه اونايی که برام کامنت پياده شدن می خونم

و مثله هميشه کامنت تاريخ گذشته می ذارم04.gifغزل و که حتما و آقای موازی و کوزه خانوم  ...ببخشه هنوز نخوندم ۳ تا امتاحان پشت هم 17.gif

شکوفه می گه:به کسی نگو من در اومدم بهار چند وقته ديگه مياد. قدمت روی چشم  شکوفه خانوم ولی سرماشم پای خودت ما که حالشو می بريم

 

/ 5 نظر / 8 بازدید
python

جريان شکوفه باحال بود

نریمان

به نکته نغزی اشاره کردی!!

mohammad yousefi

جريان باحالی بود کتايون خانوم به بلاگ ما هم بيا www.vengaboys.persianblog.ir نظر بده بای

mona

کتايون خانوم خوش به حالت امتاحانات تموم شده