ستاره دلم پر

زير نورچراغا

توکوچه ها توباغا

دوراز چشم کلاغا

کجاها زير بارون

دم سحر خروسخون

راه بندون خيابون

يه شب توی سياهی

از زور بی گناهی

اومد از آسمونا

کنار بچه ماهی

ماهی توحوض آبی

پولک طلاحسابی

شالشوگردنت کرد

آروم بشی بخوابی

خواب به چشات نيومد

شب سياه سر اومد

شالشوپس ندادی

خورشيد خانوم  در اومد

ستاره دلم کووووووووووو؟

سحرشدو پريد رفت

خورشيد خانوم وديد رفت

غصه های دلم پر

غصه که پر نداره..............دلت خبر نداره15.gif

/ 3 نظر / 3 بازدید
python

:) چقد اين يارو چاخانه ها

python

تاكنون هيچ پيامى براى اين يادداشت نوشته نشده است!