"چشم چشم دو ابرو           دو ابروی کمونی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 چشم چشم دو ابرو           دو چشم آسمونی

   چشم چشم دو ابرو         چشمای خیس هر شب

   من   تو   یه  فریاد                   اسم تو عمری بر لب 

 

      ..."

نه

هزار تا نه   ارزونی  یه بله بلند پای اون تنها سفره   که خدا  لقمه می گیره

از تو می خونم مسافر

چشمای رنگ غروبت

قصه قلب بزرگت

دل مهربون و خو بت

اون دو تا فانوس بی تاب

که تو چشمات می درخشه

کی پا در میونی کرده

تا به قلب من ببخشه

اون چشمای مهربونت

رو به یه دنیا نمی دم

همین امروز قشنگ و

به هزار فردا نمی دم

وسط باغچه قلبم

یه مترسک سفیده

انگور باغ دلم رو

به کلاغ سیا نمی ده

 

/ 4 نظر / 4 بازدید

کلاغ سپید...

مترسک سپید باید خیلی عزیز باشه،واسه کلاغ سپید...

maryam

چشم چشم دو ابرو منو ياد وقتی ميندازه که دنيام به اندازه چشم وابرو يه کلبه و یه خورشيدو اسمونش قد همه بچگیام ونقاشیام مث دنیای تو ساده و معصوم و دوستداشتنی بود