خيلی وقت بود دنبال کار می گشتم و حالا خدا بخواد يه روزنه اميدی پيدا شده .به ايميل قبلی من بعد از tاگه يه hاضافه کنيد27.gif دوباره می تو نيم با هم ارتباط بر قرار کنيم13.gif33.gif

 

/ 0 نظر / 8 بازدید