آهان به من تهمت بی ریشگی می زنی اگه اون فیلم و واسه الان می ساختی خیلی واقعی تر بود ولی آقا جد و آباد من تو رو از هلاکت نجات داد منتی نیست اما خیلی زور داره خشایار شاه چرا انقدر شبیه خودتونه ما که تو جد و آبادمون این تیپی نداشتیم .

/ 0 نظر / 5 بازدید