چه بده آدم تولدش تو فرجه ها باشه17.gif
بدتر از اون اينه که نز ديکای تولدش کلی آدم پرواز بم ـآخرت داشته باشن.

20.gif

/ 8 نظر / 6 بازدید
sotak

اصلا چه بده آدم به دنيا بياد..بايد به اين جهان پرتاب بشه..نه!! ولی تولدت يا پرتابت !! مبارک

qazal

سلام ... آخخخخخخی !! الهی بميرم ... عقده ای شدی ؟!! ببينم ... سرنمی زنی واسه تلافی کردنه يا چيز ديگه ؟؟‌ ... تا بعد ...

hd

!

mona

کتی عزيزم تولدت مبارک من تو رو درک می کنم عزيزم ان شا ا.. دفعه بعد وسط ترم به دنيا بيای

aidin

تولدت مبارک خانومی....راستی خبر نداری امير کی مياد؟ يه ندا به ما بده اگه شد....شاد باشی

python

قربونم بری

نریمان

صلوات برفستین!