خسته شدم

من رو ديوار خودم مي نويسم تو هم رو ديوار خودت دسته من و خط نزن همه حقوق اجتماعيم همين يه تيكه جاست ديگه خسته شدم مونا دلم تنگ شده با صداي عود تو يه عالمه حرف دارم.

/ 1 نظر / 3 بازدید
python

مونا عود ميزد يا بدمينتئن بازی ميکرد ؟ الهس بميرم برات هيچی بلد نيستم واست بنوازم . دادش بی استعداد همينه ديگه