با اين اتفاقهايی که افتاده وقتی شازده کوچولوی اهلی قصه ما داره تو يه مسير آبی ميره و ميره يه دفعه بهش خبر می دن که چی ؟قيمت سکه شده ۲۱۵۰۰۰هزار تومن تومن می دونی يعنی چی؟خدا وکيلی به خودش نميگه تو همه اين سرزمينهای عجيب و غريب ايران از همه عجيب تر بود ؟

(ای مرگ از آن لبان خاموشت     يک بوسه جاودانه می خواهم)

اين و ۱۰۰ مرتبه بعد از اذان مغرب در دياری که در آن بطور متوسط هر سال ۳۰ميليون متر مربع چادر مشکی از کره وارد ميشه بايد فرياد کشيد. 

/ 2 نظر / 2 بازدید
کوزه

پس بيخود نيست اين دوست کره ای من هی می گه ما ايرانيها رو خيلی دوست داريم. ای بابام هی...

مریم

لعنت به هر چی عرب و عرب یرست بابا ایرانیاکجا لباس به این بی معنیی داشتن حالا به روح رضاخان میر ینج .....صلوات نه اونم از عربستان وارد شده ای تو روح هر چی عرب...