اينجا پر از آيينه و شمعدان است

اما  عروس ..

اينجا عروسک..راهبندان است

اما عروس نيست

اما داماد...

چشم تمام عاقد ها روشن

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
unknown man

پرهـيز ايـن زمـان ز من اي نازنـين كه م‍ـن.... سـرتـا بـه پـاي شـعـله و پـا تـا سـر آتـشـم..... با پاي خويش ز آتـش ع‍ـشق تـو بـگـذرم..... خـويــش آزمـاي خـويـشم و روح سـياوشم

nariman

اینجا کجاست؟

مريم

چشمم روشن...