سلام به خودم که هر چی دلم واسش تنگ ميشه بازم کمه!
امتاحانا که تموم شد ميبينمتون خانواده و بر وبچ احساس خوب درسخون بودن ميکنم
يکی بياد بهم تحقيق بده
های آدمها که در ساحل نشسته شاد و خندانيد
يک نفر مياد که من منتظر ديدنشم
مثه يه معجزه اسمش تو اونی همونی
تو همونی اگه شب قصه بگی چشم بی خوابم و پر خواب می کنی
تو همونی اگه با من بمونی
...33.gif
من و از آرزو سيراب ميکنی
حالا بندری بيا(جلف12.gif)نتيجه:آخر شب وبلاگ ننويسم30.gif

/ 3 نظر / 8 بازدید
python

و من انديشه کنان غرق اين پندارم که مرغدوني اونم ساعت نزديک يازده شب چه جوری اينترنت ميتونه داشته باشه